Co je Metafyzická Anatomie

autor: | 16. 7. 2021 | Seberozvoj

Stále víc z vás se mě ptá, co je Metafyzická Anatomie? Jak bych popsala tuto techniku, kterou používám při terapiích a práci s klientkami? Rozhodla jsem se, že ti ji popíšu a přiblížím z mého pohledu. 

 

Metafyzická Anatomie mě nadchla. Hned jak jsem se o ní dozvěděla přihlásila jsem se na kurz a bylo mi jasné, že je to moje cesta. Přesně takový nástroj osobního rozvoje jsem potřebovala pro své uzdravení, pochopení a nasměrování k lepším zítřkům. Stejně tak, jako jsem pomohla sobě, pomůžu i tobě.

 

Tato technika osobního rozvoje se zabývá uvolňením traumatu z našeho těla. Trauma tady chápeme jako silný emocionální zážitek, kdy jsme se cítili nekomfortně, nepochopené, bylo nám ublíženo psychicky, někdy bohužel i fyzicky, nebo jsme byli svědky takové události, například u autonehody. Trauma se může i dědit z rodových linií, například válečná traumata si někteří zpracováváme dodnes. Situací může být tisíce, uvedu jich jen pár pro představu. Jedná se o nepochopení od rodičů, nedostatek lásky, opuštění, ponižování, obviňování z chyb svých nebo ostatních až po závažná traumata jako je autonehoda, úmrtí, potrat, psychycké či fyzické násilý, znásilnění atd.

 

Důležité je vědět, jak trauma vzniká a co se potom s naším tělem děje? 

Když prožíváme situaci např. naši rodiče se hádají. Dítě se v tu chvíli cítí nekomfortně a  prožívá emoce smutku, lítosti, hněvu, obviňování pokud si myslí, že se rodiče hádají kvůli němu. Tyto pocity způsobí, že do hry vstoupí naše instinkty přežití, které se nás snaží chránit, protože si myslí, že jsme v ohrožení života. Dítě se buď schová, uteče nebo se odpojí a hádku přestane vnímat, jako kdyby se nic nedělo. V těchto případech si dítě nedovolilo projevit svoje emoce, nenechalo je projít volně tělem a místo toho je spojilo s instinkty přežití a ukotvilo je v těle. Toto spojení se zapsalo jako vzorec chování do DNA.

 

Jaké to má následky? Jak se dítě projevuje po tomto zápisu v životě? Vždy když má dojít k hádce, nebo má jít do konfrontace s nějakou osobou, pocítí ty samé emoce jako při vzniku traumatu, smutku, lítosti, hněvu, obviňování a buď uteče nebo se opojí, přestane komunikovat. Takový člověk se v dospělosti potýká s tím, že neumí vyjádřit co doopravdy chce. Raději popírá své potřeby a vyhoví svému okolí, jen aby byl klid. Tím, že jde dlouhodobě proti sobě, je pak v životě nešťastný, neporožívá ho naplno. Potlačuje se a může onemocnět. 

 

Jak z toho ven? Nechci tady malovat čerta na zeď a tvrdit, že každý kdo se před dítětem pohádá, mu zničí život a způsobí trauma. Vše je velice individuální. Je proto důležité naučit sebe i děti, že emoce se prožívají. Je třeba je respektovat u sebe i u ostatních. Není nutné se hádat  nebo obviňovat naše okolí. Když mám vztek, uvolním ho a nechám projít tělem tak, že ho prodýchám. Hněv mi ukazuje, že jsem překročila své hranice a tudy jít nemám. Je to velice důležitá emoce, která je pro nás prospěšná. Pokud ji chápeme a přijmeme jako ochránce našich osobních hranic. 

 

Jako děti nás to ale nikdo neučil, tedy alespoň mě ne. Proto i já mám své bloky, které si zpracovávám. Stejně jak u sebe, tak i s klientkami společně hledáme emoce, které jsou spojené s instnikty přežití, abysme toto spojení mohli uvolnit a rozpojit. Tímto procesem si začneme vytvářet nové vzorce chování.  

 

Výsledek? Už se nepotřebuji hádat a hádky ostatních ve mě nevyvolávají emoce smutku, lítosti, hněvu a obviňování. Nemusím utíkat nebo se odpojovat. Jsem volná a stávám se pozorovatelem. 

 

Takto spolu můžeme zpracovat i tvoje traumata, můžeš vykročit do života s novými vzorci chování, uvolnit emoce, uvolnit nemoce a začít žít v harmonii se sebou, tím pádem v harmonii se životem. A to chceme všichni. 

 

Tvoje Jana Raichlová 

průvodkyně vnitřním světem 

terapie s prvky Metafyzické Anatomie 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://janaraichlova.cz

FB: https://www.facebook.com/metafyzickaanatomie a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

 

Jana Raichlová

Jana Raichlová